Lepljenje fasadnih plošč


NEVIDNO PRITRJEVANJE FASADNIH PLOŠČLEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ NA PODKONSTRUKCIJOPostopek lepljenja lahko popolnoma nadomesti mehanično pritrjevanje. Fasada, narejena na tak način, je brez vidnih pritrjevalnih elementov, kar ji daje brezhiben videz. Glede na zahtevnost aplikacije je razumljivo, da mora biti za ta namen lepilo skrbno izbrano. Izpolnjevati mora naslednje lastnosti:
- trdnost, da prenaša velike mehanične obremenitve
- primerna elastičnost oziroma modul elastičnosti, da zagotavlja kompenzacijo pri nastopu sil zaradi raztezkov
  fasadnih plošč in podkonstrukcije poleti ter krčenju pozimi; odpornost na vremske vplive
- trajnost oziroma dolga življenjska doba
- enostavna uporaba
- cenovna sprejemljivost
- ekološka neoporečnost.

Lepila, ki jih za ta namen dobavljamo, izpolnjujejo vse naštete zahteve, saj gre za lepila na bazi MS polimerov, ki predstavljajo velik korak naprej na področju lepil za elastična lepljenja v gradbeništvu, proizvodnji prikolic in avtodomov, avtobusov, proizvodnji plovil, avtomobilski proizvodnji itd.

Oglejte si predstavitev lepil in tesnilnih mas na bazi MS polimerov


V našem podjetju smo tovrstna lepila vključili v prodajni program že leta 1992. Da je bila usmeritev pravilna, dokazuje podatek, da sedaj prodaja MS polimernih lepilno-tesnilnih mas predstavlja 50 % naše letne realizacije (pribl. 1.500,000 € v letu 2010). Veliko projektov smo razvili povsem na novo, številne stranke pa so se odločile zamenjati proizvode na bazi poliuretana z MS polimeri. Razen v gradbeništvu imamo v Sloveniji velike porabnike teh artiklov v naslednjih proizvodnjah:
- počitniške prikolice in avtodomi
- mobilne bivalne enote
- avtobusi
- plovila
- avtomobilske nadgradnje
- aluminijska viskocenovna vhodna vrata
(Izhodiščne zahteve glede karakteristik lepil so zelo podobe kot velja zgoraj za fasadne plošče.)


Lepljenje fasadnih plošč – izvedba


Vodoravni presek


Lepljenje fasadnih plošč – podkonstrukcija
Podkonstrukcija mora biti projektirana po zahtevah za lepljene fasade – dovoljevati mora izvedbo lepljenja, kot je razvidno na zgornji sliki. Kovinska podkonstrukcija mora biti bodisi iz nerjavečega materiala bodisi z zelo kvalitetno površinsko zaščito, da ne pride do korozije v času predvidene življenjske dobe fasade. Korozija lahko namreč oslabi spoj med lepilom in kovino. V primeru uporabe lesene podkonstrukcije mora biti les primerno površinsko zaščiten.
Opomba: vsa odgovornost za izvedbo podkonstrukcije je na strani naročnika.

Lepljenje fasadnih plošč – pogoji za delo:
- temperatura: min. 5 – max. 30 0C,
- suho, nedeževno vreme,
- delo mora opravljati z naše strani izšolana ekipa.

Lepljenje fasadnih plošč – sistem
a) FASADNO LEPILO za lepljenje plošč - 1-komponentno lepilo na bazi MS polimerov,
b) MONTAŽNI OBOJESTRANSKO LEPILNI TRAK - debeline 3 mm (po potrebi lahko debelejši) – širine 12 ali 15 mm,
c) ALKOHOLNO ČISTILO - za primarno čiščenje,
d) PREP M - posebno čistilo z aktivatorjem,
e) SCOTHCH BRITE - brusne krpe,
f) Pomožni material: brisače (papirne ali tekstilne)
g) *črni primer za aluminij (opcijsko)
* črni primer služi za obarvanje na črno vidne površine na podkonstrukciji med dvema ploščama (če je takšna zahteva projektanta).
Lepljenje fasadnih plošč – postopek:

a) Priprava podlage
- podlago (podkonstrukcijo in ploščo) na delu, kjer bo nanos lepila, rahlo obrusiti z brusno krpo S. Brite;
- temeljito očistiti podlago (podkonstrukcijo in ploščo) z alkoholnim čistilom ter s papirno brisačo (pazite na pravočasno zamenjavo, ne uporabljati umazano);
- za končno čiščenje uporabite aktivator (prozorne barve) Prep M, pred nanosom lepila naj se aktivator suši najmanj 5 minut. Za nanašanje Prep M uporabljajte ločeno papirno krpo (ne iste, s katero ste pred tem nanašali alkoholno čistilo).

b) Nanašanje lepilnega traku in lepila:
- lepilni trak nanašamo v predvideni količini na suho in očiščeno podlago, nato trak ročno zgladimo;
- fasadno lepilo nanašamo z ustrezno pištolo v predvideni količini in na predvideno mesto – ob lepilnem traku, vendar tako, da ne pride na lepilni trak.

 
c) Lepljenje plošče na podkonstrukcijo:
Obojestransko lepilni trak služi za montažni oprijem plošče, ko se lepilo osuši, le-ta prevzame primarno lepilno funkcijo. Ploščo natančno pozicioniramo – v ta namen služijo distančniki po spodnji horizontali in eni stranski vertikali. (Opomba: širino fuge med ploščami predpisuje konstrukter, takšna je tudi debelina distančnikov). Ko je plošča na svojem mestu, z ročnim pritiskom (s pritiskom z dlanjo) ploščo dokončno pritrdimo – ne z udarjanjem, ampak s pritiskom.


 


d) Odstranjevanje fasadnega lepila: za čiščenje svežih ostankov lepilne mase uporabite čistilni alkohol.

TESTNA POROČILA: Od ZAG-a imamo pridobljena testna poročila za MAX plošče, Reynobond oziroma Alucobond, Trespa, Esal, Resopal, Laminam, Cembrit, Abet in tudi za Kerrok.

ŠOLANJE: Izvajalec določi osebe, ki bodo izvajale lepljenje plošč. Dobavitelj lepila, firma KOOP TRGOVINA, d. o. o., preko svoje odgovorne osebe opravi šolanje pri izvajalcu (v delavnici ali na objektu), ob koncu se naredi pisni zapisnik. Optimalno število so tri osebe, v primeru plošč večjega formata pa štiri.

GARANCIJA: Naša garancija za sistem lepljenja je 10 let oziroma največ toliko, kolikor je garancija izvajalca za podkonstrukcijo oziroma plošče. Garancija se nanaša na tiste projekte, ki jih izvaja z naše strani izšolana ekipa.


Kontaktna oseba in tehnična pomoč:
Marjan Klemenčič, 041 619 687, m.klemencic@koop.si
V kolikor potrebujete dodatne informacije, nas pokličite ali pošljite elektronsko pošto.