KONTAKT za dodatne informacije

- Vodja programa lepila, lepilni trakovi in tesnilne mase:
Marijan Klemenčič
Elektronska pošta: m.klemencic@koop.si
GSM: 041/619-687

- Naročila, logistika, koordinacija, podpora iz pisarne:
Branka Barbič
Elektronska pošta: branka@koop.si
GSM: 031/611-311