MS polimeri


1. TESNILNO-LEPILNE MASE NA BAZI MS POLIMEROV

1.1. Splošno o lepilih in tesnilih

Po normi DIN EN 26927 so tesnilne mase v glavnem pastaste oblike, za tesnjenje stikov ali za ustvarjanje elastičnih spojev. Po normi DN 16920 gre za mase, ki zagotavljajo tesnost zaradi oprijema na površino (adhesija) in svoje notranje trdnosti (kohezija). Elastični lepilno-tesnilni materiali so sposobni prenašati dinamične obremenitve in raztezke različnih materialov.

Program lepilno-tesnilnih materialov se razvršča po kemični osnovi (glede na bazni material: modificirani silan polimeri oziroma MS polimeri, silikoni, poliuretani, cianakrilati, akrili, butili ...) oziroma po kemični reakciji pri strjevanju – eno ali več komponentni (reagirajo z vlago v zraku, z drugo kemično komponento, temperaturo, fizična reakcija ...).

1.2. Modificirani silan polimeri oziroma MS polimeri

Ti materiali so nastali s spajanjem polimernih verig z molekulami silana. Japonska firma Kaneka je na trg začela že leta 1976 dobavljati tako modificirane polimere pod nazivom »MS polymer«. Ta sistem velja danes za najdaljšega v zgodovini komercialnih sistemov za proizvodnjo tesnilnolepilnih mas in je zaradi izboljšanih lastnosti odprl nove uporabne možnosti. Gradniki MS polimera so linerarne ali razvejane polioksoproplilenske enote, ki so terminirane z reaktivnimi silanskimi skupinami.
Lepilno-tesnilne mase na bazi MS polimerov združujejo pozitivne lastnosti dveh kemičnih sistemov, poliuretane in silikone; mehka-elastična formula, tipična za poliuretane, možnost prebarvanja in visoka stopnja elastičnosti, značilna za silikone. Zahvaljujoč temu, MS polimeri služijo kot osnovi material za izdelavo visoko kvalitetnih tesnilno-lepilnih mas.

Prvi proizvajalec tovrstnih lepilno-tesnilnih mas v Evropi je bila firma Merz+Benteli iz Švice (leta 1986).

Tesnilne mase in lepila na bazi MS polimerov
Sistem omogoča formuliranje številnih artiklov z različnimi karakteristikami v odvisnosti od dodatkov, kot so polnila, mehčala, primerji, katalizatorji, pigmenti itd. Na voljo je velik razpon izdelkov z različnimi lastnostmi – elastičnost, trdota, viskoznost, barva, posledično temu pa natezna trdnost, odpornost na staranje in podobno.
Glede na viskoznost so na voljo mase od nizke do visoke viskoznosti, samo-izravnalne (samozalivne), kot tudi z »newtonian behavior« - čeprav so realtivno goste, zelo zatekajo v razpoke (za izdelavo hidroizolacijskih mas).


2. LASTNOSTI MAS NA BAZI MS POLIMEROV

2.1. Splošne lastnosti
- Brez kislin, izocianatov, topil, brez vonja, brez silikonov;
- lepljivost na številne podlage brez posebne priprave površine;
- lahko se nanašajo tudi na mokro podlago ali v vodo;
- hitro strjevanje;
- dobre mehanične lastnosti in trajnost;
- ohranjajo elastičnost tudi pri nizkih temperaturah;
- zelo odporni na UV in vremenske vplive;
- lahko se prebarvajo;
- strjujejo se brez mehurjenja, tudi pri visoki vlagi

Nekateri pomembni Certifikati:

ILH Berlin – higiena zraka
Pilkilton – self cleaning glass
ISEGA – za hrano
Der Norske veritas – marine certification
Shematska primerjava silikoni – poliuretani – MS polimeri:1-komponentna lepilno in tesnilna masa na bazi MS polimerov:
Za proces polimerizacije potrebujejo vlago iz zraka ali pa jo dodajamo z razpršilom. Od količine vlage je odvisna hitrost strjevanja kot tudi trdnost strjene mase. V primeru lepljenja dveh vlagozračno nepropustnih materialov je potrebno vlago dodati – razpršiti na površino v količini pribl. 10g/m2.

V spodnjem grafu je razvidno, kako natezna trdnost raste v odvisnosti od časa2-komponentna lepilno in tesnilna masa na bazi MS polimerov

Za proces polimerizacije potrebujejo drugo komponento (aktivator), ki se v določenem razmerju meša z osnovno komponento (ne vlage). To omogoča lepljenje tako neporoznih materialov kot tudi debeloslojne nanose.

V spodnjem grafu je razvidno, kako natezna trdnost raste v odvisnosti od časa

Temperaturna odpornost

Stalna temperaturna odpornost tesnilno-lepilnih mas na bazi MS polimerov je 90 °C, začasno (do 2 uri) do 120 °C, medtem ko kratkotrajno (največ 10 minut) do 180 °C oziroma 200 °C.

Glede na to je mogoče uporabiti edinstven tehnološki postopek, in sicer lepljenje izdelkov pred postopkom praškastega lakiranja (temperatura 180 ali 200 °C), tesnilni ali lepilni spoj pa se v procesu lakiranja enakomerno in v celoti obarva.
Opozorilo: za ta postopek mora biti lepilo popolnoma osušeno (ne samo površinsko).

Lepljivost – lepljivost na različne podlage

V spodnji tabeli so zajeti samo nekateri od številnih lepilno tesnilnih mas na bazi MS polimerov, ki jih imamo v programu. Tabela služi za orientacijo, za dokončno izbiro priporočamo testiranje.
kliknite za povečavo

Artikli v tabeli so od proizvajalca MERZ-BENTELI – www.merz-benteli.com

Obrazložitev:
Priprava površine: razmaščena, brezprašna, kompaktna
■ zadovoljivo;
X ne zadovoljuje
Premaz podlage z enim od predpremazov (primerjem): V2 / V21 / V30 / V40 / SP
*1 glede na številne vrste plastičnih materialov, priporočamo testiranje
*2 dolgoročno ni primeren, če je izpostavljen vplivu UV
*3 primeren tudi za »samo čistilno steklo« (self-cleaning glass), Active glass od Pilkington ali Bioclean od Sait Gobain
*4 za lepljenje avtomobilskih stekel, predhodno steklo premažite s črnim primerjem
*5 ni primeren za mokro okolje


Napotki za izvedbo spojev

Splošno
Moderni način gradnje bazira na uporabi materialov različnih karakteristik, vsak od teh pa se različno obnaša. Pogosto se kombinirajo materiali z različnimi raztezki (plastika, aluminij, kompoziti ...). Tesnilni ali lepilni spoj mora biti pravilno dimenzioniran in uporabljena primerna masa. Pri obremenitvi ne sme priti do odlepljanja ali do prekomerne utrujenosti mase na spoju.
Spodnja skica vam bo služila za izračun dimenzije tesnilnega spoja na diretacijskem stiku.

bF - širina spoja
tA – globina spoja
bA – širina roba na spoju
tF – globina celotnega tesnilnega dela
bH – širina posušenega tesnilnega spoja
tD – globina posušenega tesnilnega spoja


Širina spoja Globina spoja
do 9 mm enak širini
10 do 20 mm 2/3 širine
preko 20 mm 1/2 globine

Dolžina spoja [m]
(dolžina pološč)
Širina spoja [mm] Globina spoja [mm]
do 2 10 8
2–3.5 15 10
3.5–5 20 12
5–6.5 25 15
6.5–8 30 15

Primer je narejen ob naslednjih predpostavkah:
Temperaturni razpon: 80 K (-20 °C do +60 °C)
Koeficient raztezka xx
Največja dopustna deformacija tesnilne mase: 25 % (PTD)


Izračun dimenzije diretacijske talne fuge (po IVD)

Opomba: pri talnih spojih je treba upoštevati tudi obremenitev zaradi prometa, morebitne politje agresivnih snovi itd.
Za natančno odločitev upoštevajte navodila IVD Merkblatt Nr. 1 – Tesnjenje talnih spojev z elastičnimi tesnilnimi masami.

Izvedba spojev – priprava

Praviloma mora biti lepilno-tesnilna masa zalepljena samo na dve vzporedni ploskvi, sicer lahko pride do pokanja tesnilne mase, kot je prikazano na spodnji sliki ali pa do odlepljanja na stranski steni.

Rešitev

Plitki stiki: spodnjo ploskev prelepite z enostransko lepilnim trakom, na katerega tesnilna masa nima oprijema.

Globoki stiki: vstaviti profil ustreznih dimenzij (okrogli ali ploščati)Pravilo za izračun dimenzij spoja:
Globina (T) spoja = 0,5 X širina (B) spoja
Debelina (D) spoja = 2/3 X širina (B) spoja

Poraba v metrih (300/310 ml kartuše):

Poraba v metrih (400 ml vrečke):

Poraba v metrih (580 ml vrečke):


Predpremazi (primerji):
Primerji imajo funkcijo izboljšanja lepljivosti na podlage z nizko površinsko energijo (PP, PE, teflon, praškasto lakirane površine in podobno). Vedno priporočamo test.
Za zagotavljanje trajnosti lepilno-tesnilnega spoja na steklu, uporabite črni primer, ki zagotavlja zaščito pred UV žarki.
Na poroznih površinah, kot je cement, omet, porozni kompoziti, kamen, uporabite primer za beton, ki naredi površino bolj kompaktno (trdo) obenem pa preprečuje prehod vlage s hrbtne strani.

Splošni načini lepljenja
Zahteve po kvalitetnih, elastičnih tesnilno-lepilnih spojih se pojavljajo predvsem na naslednjih področjih:
Gradbeništvo: tesnjenje spojev pri kovinskih konstrukcijah, lepljenje fasadnih elementov iz različnih materialov. Nekaj specialnih aplikacij: lepljenje fasadnih plošč na kovinsko podkonstrukcijo (prezračevalne fasade), lepljenje parketa, sistem hidroizolacije (strehe, stene, tla), fugiranje talnih spojev.
Plovila: certificirani artikli za lepljenje kot tudi fugiranje tika ter za ostala lepljenja v notranjosti in zunanjosti plovil. Proizvodnja prikolic in avtodomov: tipična proizvodnja, kjer pridejo do izraza kvalitetni izdelki, tehnološko sprejemljivi, neškodljivi z vidika ekologije, a obenem cenovno sprejemljivi.
Proizvodnja avtobusov: lepljenje stranskih sten, strehe, stropa, stekel, poda in različnih elementov.

Opomba: pri določenih aplikacijah, kot je lepljenje fasadnih plošč, hidroizolacija objektov, določene ključne aplikacije pri proizvodnji avtodomov, počitniških prikolic, avtobusov, plovil, govorimo o sistemih, saj za te namene dobavljamo paket proizvodov in ne samo posamezni proizvod.

Tesnilno-lepilne mase na bazi MS polimerov pomenijo velik korak naprej v primerjavi s tradicionalnimi masami na bazi PU in odpirajo nove možnosti pri kreiranju novih tehnoloških rešitev:
– zamenjava za mehaničnega pritrjevanja oziroma varjenje;
– uporaba novih, sodobnejših oziroma lažjih materialov, ki zahtevajo elastično pritrjevanje;
– široka izbira artiklov, za različne obremenitve;
– hitrejši delovni postopki;
– uporaba lepil ne zahteva drage opreme;
– možno prebarvanje, tudi praškasto;
– oprijem tudi na mokro podlago;
– brez vonja, brez kislin, izocianatov, topil, brez silikona.

Obremenitve, ki se lahko pojavijo in jih je treba predvideti:
– termične obremenitve,
– kemikalije,
– vremenski vplivi in UV,
– mehanične obremenitve.

Ponazoritev sil, ki se lahko pojavljajo na zlepljancu (mehanične in termične obremenitve)


Izbor primernega lepila
– Izbira lepila z ustreznimi lastnostmi: nizko, srednje, visoko viskozna, samoizravnalna, brizgalna;
– Testiranje oprijema (lepljivosti);
– Ustrezna priprava površine – čiščenje, po potrebi uporaba primerja;
– Za čiščenje uporabite aceton ali pa isopropanol;
– Porozne podlage je vedno treba premazati s primerjem, tudi les, če bo le-ta izpostavljen vlažnemu okolju.

Nekaj tipičnih vrst predpremazov (primerjev):
– Primer SP: obvezno za tik, tudi za les, če želimo zaščito pred vlago.
– Primer V21: za les, če želimo zaščito pred vlago
– Prep M : prozorni primer na bazi silana, ne pušča sledi na podlagi, ne rumeni na UV, za izboljšanje oprijema na
  neporoznih površinah (plastika, praškasto lakirane površine, kompoziti itd.).
– Črni primer: primer na bazi PU smole, črne barve, za zaščito pred UV vplivom na steklu kot tudi za premaz
  površinsko neobdelanega aluminija.
Opomba: glede uporabe primerja kot tudi same lepilno tesnilna mase se vedno posvetujte z nami.

Ostale pomembne informacije glede postopka lepljenja:
- Za nanašanje uporabite ročno, pneumatično ali baterijsko pištolo.
- Lepilo nanašamo samo enostransko, obe strani sestavimo v okviru odprtega časa (glej tehnične podatke).
- Optimalna debelina lepilnega spoja je med 2–3 mm (minimalno 1 mm).
- Hitrost sušenja se nekoliko razlikuje od artikla do artikla in znaša od 2 do 4 mm/24 ur; pospešimo z dodajanjem
  vlage in povišanjem temperature.
- Pri spojih, kjer je bistveno zmanjšana kontaktna površina z zrakom, dodajamo vodo, pribl. 10 g/m2.Premaz - aktivator za utrjene mase na bazi MS (pred nanašanjem sveže mase na bazi MS).


Ostanek osušene mase na bazi MS je potrebno pred nanašanjem sveže mase (na bazi MS) aktivirati tako, da se premaže s premazom - aktivatorjem. V nasprotnem primeru nova masa na bazi MS nima oprijema. Svežo maso (na bazi MS) aplicirati takoj, ko se premaz - aktivator osuši.

Opozorilo: bodite previdni pri določenih občutljivih plastika, saj lahko nanos premaza - aktivatorja povzroči padec trdnosti oziroma pokanje.

Tipičen primer uporabe: menjava avtomobilskih stekel, če so bila zalepljena z maso na bazi MS. Če je bilo avtomobilsko steklo lepljeno z maso na bazi PU, zadostuje le primer Prep M, ki ga tudi najdete v našem prodajnem programu.


V kolikor potrebujete dodatne informacije, nas pokličite ali pošljite elektronsko pošto.